Dự án bất động sản

 

Chung cư HH2B Linh Đàm mới nhất ngày 21/12/2015

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm mới nhất ngày 21/12/2015, đóng 40% giá trị hợp đồng.

Xem thêm:

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG BC HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TIẾN ĐỘ CHÊNH LỆCH GIÁ BÁN TỔNG TIỀN
HH2B 2 2 70,36 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 175 17,94 1.262,06
HH2B 4 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 160 17,55 1.338,37
HH2B 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 170 18,19 1.387,65
HH2B 7 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 180 18,33 1.397,65
HH2B 9 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 185 18,39 1.402,65
HH2B 10 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 170 18,19 1.387,65
HH2B 11 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 175 18,26 1.392,65
HH2B 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 185 18,39 1.402,65
HH2B 20 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 220 18,33 1.398,37
HH2B 23 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 40% 200 17,56 1.339,09
HH2B 24 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 40% 200 17,56 1.339,09
HH2B 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 40% 195 17,49 1.334,09
HH2B 28 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 40% 195 17,49 1.334,09
HH2B 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 180 16,78 1.279,81
HH2B 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 190 16,40 1.250,53
HH2B 39 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 160 16,00 1.220,53
HH2B 40 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 110 15,35 1.170,53
                     
HH2B 19 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 185 17,76 1.190,60
HH2B 20 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 180 17,68 1.185,60
HH2B 24 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% 180 17,18 1.152,08
HH2B 28 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% 175 17,11 1.147,08
HH2B 39 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 150 15,74 1.055,04
                     
HH2B 15 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 40% 185 18,32 1.200,56
HH2B 20 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 180 17,75 1.162,80
HH2B 39 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 150 15,79 1.034,52
                     
HH2B 14 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 40% 180 18,25 1.195,56
HH2B 20 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 180 17,75 1.162,80
HH2B 27 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% 185 17,32 1.135,04
                     
HH2B 10 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 40% 210 18,63 1.249,12
HH2B 24 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% 220 17,78 1.192,08
HH2B 34 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 210 17,13 1.148,56
                     
HH2B 4 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 260 18,86 1.438,37
HH2B 20 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% 350 20,04 1.528,37
HH2B 23 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 40% 355 19,59 1.494,09
HH2B 24 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 40% 330 19,26 1.469,09
HH2B 27 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 40% 320 19,13 1.459,09
HH2B 30 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 305 18,42 1.404,81
HH2B 31 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 350 19,01 1.449,81
HH2B 34 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 290 18,22 1.389,81
HH2B 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 290 18,22 1.389,81
HH2B 38 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 205 16,59 1.265,53
                     
HH2B 15 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 40% 300 20,90 1.161,65
HH2B 38 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 40% 250 18,00 1.000,47
HH2B 39 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 40% 255 18,09 1.005,47
                     
HH2B 32 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 170 17,74 806,72
HH2B 33 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 170 17,74 806,72
HH2B 37 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 170 17,24 783,98
HH2B 39 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% TT #VALUE! #VALUE!
                     
HH2B 23 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 40% TT #VALUE! #VALUE!
HH2B 33 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 170 17,74 806,72
HH2B 35 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 170 17,74 806,72
HH2B 39 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 135 16,47 748,98
                     
HH2B 20 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 40% 295 20,31 1.128,85
HH2B 26 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 40% 300 19,90 1.106,06
HH2B 40 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 40% 250 18,00 1.000,47
                     
HH2B 3 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% TT #VALUE! #VALUE!
HH2B 7 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 450 21,87 1.667,65
HH2B 31 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 420 14,42 1.519,81
HH2B 32 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 450 14,42 1.549,81
HH2B 34 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 445 14,42 1.544,81
HH2B 35 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 420 14,42 1.519,81
HH2B 36 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 360 13,91 1.420,53
                     
HH2B 7 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 40% 260 19,38 1.299,12
HH2B 35 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 265 17,95 1.203,56
HH2B 36 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 270 17,53 1.175,04
HH2B 38 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 170 16,04 1.075,04
HH2B 39 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 200 16,48 1.105,04
HH2B 40 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 175 16,11 1.080,04
                     
HH2B 36 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 260 17,47 1.144,52
HH2B 39 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 200 16,55 1.084,52
                     
HH2B 24 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 275 18,70 1.225,04
HH2B 27 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 275 18,70 1.225,04
HH2B 31 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 265 18,04 1.182,28
HH2B 35 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 245 17,74 1.162,28
HH2B 36 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 240 17,16 1.124,52
                     
HH2B 27 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 285 18,75 1.257,08
HH2B 33 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 40% 250 17,73 1.188,56
HH2B 36 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 245 17,15 1.150,04
HH2B 37 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 245 17,15 1.150,04
                     
HH2B 3 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 250 19,00 1.337,06
HH2B 4 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 265 18,92 1.443,37
HH2B 14 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 270 19,51 1.487,65
HH2B 17 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 310 19,51 1.488,37
HH2B 19 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 310 19,51 1.488,37
HH2B 26 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 40% 350 19,52 1.489,09
HH2B 27 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 40% 330 19,26 1.469,09
HH2B 34 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 270 17,96 1.369,81
HH2B 35 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 275 18,03 1.374,81
HH2B 36 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 250 17,18 1.310,53
HH2B 39 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 215 16,72 1.275,53
                     
HH2B 8 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 40% 200 19,10 1.061,65
HH2B 40 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 40% 160 16,38 910,47
                     
HH2B 4 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15 40% 110 17,31 824,30
HH2B 33 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 14 40% 145 17,04 811,68
                     
HH2B 11 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 15,5 40% 135 18,45 845,52
HH2B 22 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 150 17,77 814,68
HH2B 23 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 150 17,77 814,68
HH2B 25 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 14,5 40% 140 17,55 804,68
HH2B 40 38 45,84 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 80 15,25 698,84
                     
HH2B 19 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 40% 220 18,96 1.053,85
HH2B 21 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 40% TT #VALUE! #VALUE!
HH2B 35 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 40% 200 17,60 978,26
HH2B 36 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 40% 210 17,28 960,47
HH2B 37 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 40% 190 16,92 940,47
HH2B 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 40% 205 17,19 955,47
HH2B 39 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 40% 180 16,74 930,47
                     
HH2B Pent 2 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13 40% 280 19,61 830,29
HH2B Pent 4 45,68 Tây Nam Đông Bắc 13 40% 155 16,39 748,84
HH2B Pent 6 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 40% 155 16,47 735,32
HH2B Pent 8 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 40% 155 16,47 735,32
HH2B Pent 14 37,21 Tây Bắc Tây Nam 13 40% 290 20,79 773,73
HH2B Pent 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13 40% 120 15,64 711,24
HH2B Pent 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13 40% 120 15,64 711,24
HH2B Pent 20 37,21 Tây Bắc Đông Bắc 13 40% 290 20,79 773,73
HH2B Pent 26 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 40% 295 19,61 875,32
HH2B Pent 28 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 40% 295 19,61 875,32
HH2B Pent 40 37,21 Đông Nam Tây Nam 13 40% 180 17,84 663,73

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 56060
Lượng truy cập: 53831699
ĐẦU TRANG